Hãng: Asus
Hệ điều hành: Windows phone
Giá tham khảo: 9,990,000 vnđ
Hãng: Asus
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 6,990,000 vnđ
Hãng: Asus
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 8,990,000 vnđ
Hãng: Asus
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 4,990,000 vnđ