Sub:
*Rap: 
Em ơi cây cau nó cao, leo lên làm chi té đau
Em ơi cây cau nó cao, leo lên làm chi xuống đi em ơi
Em đi bình thường kô đi, em lên dây điện em đi
Em mơ bình thường kô mơ, em đu dây điện em mơ
Dây điện nó giựt khô máu của em thì sao
Em ơi cây cau nó cao, leo lên làm chi té đau x2
*Flow:
Hãy xuống đi em..em em èm emmm
Hãy xuống đi em..em èm èm emmm
Hãy xuống đi em..em em em èmmm
Hãy xuống đi em..xin em đừng mơ nữa
Hãy xuống đi em, trèo cao để làm gì
Em nhớ câu trèo cao té càng đau
Thì em ơi anh xin em đừng mơ nữaaaaa
Hãy xuống đi em..em em èm emmm
Hãy xuống đi em..em èm èm emmm
Hãy xuống đi em..em em em èmmm
Em nhớ câu trèo cao té càng đau
Thì em ơi anh xin em đừng mơ nữaaaaa
Hãy xuống đi em!
*Rap:
Em ơi cây cau nó cao, leo lên làm chi té đau
Em ơi cây cau nó cao, leo lên làm chi xuống đi em ơi
Em đi bình thường kô đi, em lên dây điện em đi
Em mơ bình thường kô mơ, em đu dây điện em mơ
Dây điện nó giựt khô máu của em thì sao leo lên làm chi té đau..
*Flow:
Hãy xuống đi em..em em èm emmm
Hãy xuống đi em..em èm èm emmm
Hãy xuống đi em..em em em èmmm
Hãy xuống đi em..xin em đừng mơ nữa
Hãy xuống đi em, trèo cao để làm gì
Em nhớ câu trèo cao té càng đau
Thì em ơi anh xin em đừng mơ nữaaaaa
Hãy xuống đi em..em em èm emmm
Hãy xuống đi em..em èm èm emmm
Hãy xuống đi em..em em èm emmm
Hãy xuống đi em..em èm èm emmm
Hãy xuống đi em..em em em èmmm
Hãy xuống đi em..xin em đừng mơ nữa
Hãy xuống đi em, trèo cao để làm gì
Em nhớ câu trèo cao té càng đau
Thì em ơi anh xin em đừng mơ nữaaaaa
Hãy xuống đi em!!
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 01-04-2014
Vãi cả thanh niên tập GYM đội mũ bảo hiểm.. Anh ý quẩy thật nhiệt quá đê :v
Video Hài | 01-04-2014
Sub: tao mới lấy được bên vn cái nỏ thần , để tao bắn thử cho mày coi, đó thấy khô...
Hay và ý nghĩa | 01-04-2014
Có bác nào mới đầu nhìn hình tưởng hai đứa như e ko ạ :(
Hay và ý nghĩa | 01-04-2014
Cứ ngỡ đang xem Paris by night,a này chắc ca sĩ lun rồi tới thi cho vui
Hay và ý nghĩa | 01-04-2014
Tự hào quá .............Mình ko ở Lạng Sơn
Video Hài | 01-04-2014
Ôi tiến sĩ!. Cứ về 1 phút kiểu đó định luộc trứng cút lộn à tiến sĩ ::v
Video Hài | 01-04-2014
Thằng cầm đàn giống thánh tôm vl :))
Hay và ý nghĩa | 01-04-2014
Thằng này nhà nước phải cấp HUÂN CHƯƠNG cho nó ms phải.... :V