Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 03-05-2013
Quả tát rất phũ cho đội đào ngũ    
Video Hài | 03-05-2013
Bốc lửa theo đúng nghĩa đen luôn 
Hay và ý nghĩa | 03-05-2013
Nghe thử cho biết nó mới lạ nhé bà con
Video Hài | 03-05-2013
Tôi đề nghị các em nhỏ dưới 16 tuổi nhắm mắt lại tránh tình trạng phê =)))))))))...
Video Hài | 02-05-2013
Em béo Big c nhảy tưg bừng. Em này thường xuất hiện ở quầy lotteria. Luôn theo xu hướ...
Video Hài | 02-05-2013
Dù có gì đi nữa mà đánh người tàn tật thì khó coi thật