Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 16-11-2013
Thấy giống giống hội trường ở trường cấp 2 nào đó, quẩy trước tượng bác hồ luôn...
Hay và ý nghĩa | 16-11-2013
Thằng kia toàn skill như trong phim vậy chời, phim chưởng tàu khựa không thích điều nà...
Video Hài | 16-11-2013
Mình thì mình đá chết cha thằng thiên ngọc minh uy bán hàng đa cấp luôn đi chứ đá ...
Video Hài | 16-11-2013
Không chơi súng vì ảo tưởng tinh thần võ thuật tàu khựa đây mà, vãi đồ long đao...
Video Hài | 16-11-2013
Cái này gọi là nhân tài không đợi tuổi bên tàu khựa chắc hậu quả do cho thuốc trán...
Video Hài | 16-11-2013
Tôi đã khóc khi xem liveshow này
Video Hài | 16-11-2013
Clip bựa 90% được quay từ Nokia N95 đập đá 1 thời
Hay và ý nghĩa | 16-11-2013
Giá như có 1 người....giá như.....giá như.....FA nghe xong chắc cắn lưỡi tự vẫn quá...