Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 06-04-2013
Thực sự em Nhật Nam chưa học được khái niệm "khiêm tốn". Đó là 1 điều chứng tỏ em...
Video Hài | 06-04-2013
Ko biết hay dở thế nào nhưng công nhận duy nhất 1 điều ... bọn này nó dẻo vãi ....
Video Hài | 06-04-2013
Dành cho các bạn mê nhạc chế, nhạc tù nhé
Hay và ý nghĩa | 06-04-2013
Bị bắt nạt? Sao không nhảy?Buồn chân buồn tay? Sao không nhảy?Giải quyết mâu thuẫn? Sa...
Video Hài | 06-04-2013
Chạy = háng à, ảnh hưởng tương lai à nha. Like cho cô ấy cười rất tươi
Hay và ý nghĩa | 06-04-2013
Súng vẫn còn lắp cả lưỡi lê luôn ^^!, chắc tập luyện ghê lắm nhỉ
Video Hài | 05-04-2013
Phút thứ 89 con kia lại dở trò bán độ