Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 16-11-2013
Không chơi súng vì ảo tưởng tinh thần võ thuật tàu khựa đây mà, vãi đồ long đao...
Video Hài | 16-11-2013
Cái này gọi là nhân tài không đợi tuổi bên tàu khựa chắc hậu quả do cho thuốc trán...
Video Hài | 16-11-2013
Tôi đã khóc khi xem liveshow này
Video Hài | 16-11-2013
Clip bựa 90% được quay từ Nokia N95 đập đá 1 thời
Hay và ý nghĩa | 16-11-2013
Giá như có 1 người....giá như.....giá như.....FA nghe xong chắc cắn lưỡi tự vẫn quá...
Video Hài | 16-11-2013
Xe hơi nát đầu, công nông nát bét, nhìn hài hài nhỉ, lỗi tại chú xe hơi rồi vì cô...
Video Hài | 16-11-2013
Dự là có Huyme sắp có vlog trả thù Lâm Việt Anh, "con trai không bao giờ tụm 5 tụm 3 ch...
Video Hài | 16-11-2013
Mấy chú đừng có làm nhục đàn ông nhé, dù đàn bà có làm sai gì nhưng cho rồi đò...