Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 14-01-2014
Đó là là lý do tùi chuyên sang dota imbar
Hay và ý nghĩa | 14-01-2014
Bạn gái mình có thể vừa thổi "kèn" vừa ăn "chuối" đây :))
Video Hài | 14-01-2014
Nothing on dzú bây bề.... Hổng có gì trên dzú đâu mà cưng nhìn dzữ dậy !!! 
Hay và ý nghĩa | 14-01-2014
4 năm rồi messi thống trị wả bóng vàng, năm nay là Ronaldo
Video Hài | 14-01-2014
Thế này mấy anh sao mà tập trung wẩy dc nhỉ