Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 20-04-2013
BUM pịt pịt pịt pịt , Bum pịt xì pịt pịt pịt pịt xì ì ì , Pum pịt xì xì pit , Pum pu...
Hay và ý nghĩa | 20-04-2013
Hay bái fục..................................
Video Hài | 20-04-2013
Hiện thực kinh hoàng. :v, cái này gọi là snap shot    
Video Hài | 20-04-2013
Clip phong lê dạo này có ý nghĩa liên kết nam bắc vs troll tàu khựa. i like it
Video Hài | 20-04-2013
Thất bại của tạo hóa, thất bại của ba con sói, thất bại của thế giới loài người ._....
Video Hài | 19-04-2013
Vãi cả 13 phút mà cái cửa gõ ko xi nhê, nhục cho cả đám đặc nhiệm
Video Hài | 19-04-2013
Xin lỗi mình bị táo bón xem xog đã thành tiêu chảy cấp ....