Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 10-07-2013
Mẹ ơi , con ị xong roài :D
Video Hài | 10-07-2013
Mọi người nghe nhạc vui vẻ ạ!......rảnh quá mà
Video Hài | 10-07-2013
Ac ac, đúng là 18+ luôn, mỏi cả tay
Video Hài | 10-07-2013
Đang sôt,,,,,,,,,, ca khác xàm nhất hành tinh
Video Hài | 09-07-2013
Mua đàn ở chợ Sapa xong, tí tởn kéo thử luôn :D Xin lỗi Celine Dion và nhạc sỹ đã sá...