Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 28-09-2013
Anh phóng viên nói chuyện bất lịch sự nên 2 anh kia mới ko trả lời. lần sau có đi ph...
Video Hài | 28-09-2013
Nhà phải có điều kiện lắm mới nuôi nổi đó
Video Hài | 28-09-2013
Bác BCS là clip kỳ nay hay. đánh trúng tâm lý sanh diên ^^.
Video Hài | 28-09-2013
Đừng hỏi vì sao hay phải bỏ nghề