Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 08-10-2013
Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải chơi bản nhạc buồn lẫn trong dòng người đang xếp hà...
Hay và ý nghĩa | 08-10-2013
Đúng là 1 cái nhìn khác lạ thật đó, thú vị làm sao
Video Hài | 08-10-2013
Bán bóng hả anh. Mới đầu cứ tưởng ông ấy dùng chân chống để phanh. bá đạo vãi. ...
Hay và ý nghĩa | 08-10-2013
Bộ phim mô tả lại quyết định khó khăn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến th...