Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 05-05-2013
Remember those walls I built?Well, baby they are tumbling downAnd they didn't even put up a fightThe...
Video Hài | 05-05-2013
Quý vị vỗ tay cho chúng tôi mà quý vị không có tiền cho chúng tôi thì chúng tôi càn...
Video Hài | 05-05-2013
Bác sáng tạo vãi, Chơi cái hộp kẹo đựng bút làm cái đồ kêu lạch cạch
Hay và ý nghĩa | 05-05-2013
Sáng tạo vô cùng, không còn gì để nói, quá tuyệt
Hay và ý nghĩa | 05-05-2013
Ngịch lý : " yêu em vất vả , kết quả như không "
Video Hài | 05-05-2013
Tằng tăng tằng tằng tắng tắng ....... lại 1 người nữa ra đi ..... lại 1 người nhắm đ...