Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 01-07-2013
Đang ăn cơm coi thì ráng chịu nha
Video Hài | 01-07-2013
Kết mỗi câu "300 nghìn viết = chữ 3 triệu đồng chẵn" :))
Video Hài | 01-07-2013
Lên bar chán quá . Lên nóc nhà là lên nóc nhà :))))))))))))))))))))))))))))))))))
Video Hài | 30-06-2013
Lại 1 bà tưng nữa xuất hiện -,-
Video Hài | 30-06-2013
Lên lên xuống xuống chịu không nổi
Hay và ý nghĩa | 30-06-2013
Không phải là người nổi tiếng và cũng không phải là ca sĩ, Toản Levi's chỉ là ngườ...