Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 25-02-2014
Phải khen cho đứa con gái để mấy anh đóng gói thành hàng trao tay.phí công bố mẹ sin...
Video Hài | 25-02-2014
Ái (hứ.) , ị cư ( hứ..) , ị tê . (hứ), ị chờ rồi mai í ,(hứ) chớn m...
Video Hài | 25-02-2014
Mấy bác cói hỏi tại sao lại có cái khăn nằm ngay trên đùi ko ;))
Video Hài | 25-02-2014
ÂM THANH CỦA PHIM NÀY RẤT SING ĐỘNG ĐẤY CÁC BÁC,  e í e nhoàm nhoàm, ê ì ê ...e í ...
Video Hài | 25-02-2014
Lúc nó chu mỏ muốn đưa ngay cái ấy lên
Hay và ý nghĩa | 25-02-2014
Cầu tải trọng 1.5 tấn, cùng lúc đi 50 người qua cầu, cứ cho trung bình mỗi người 50kg...
Video Hài | 25-02-2014
Chấp nửa đường mà chạy không lại =))