Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 18-02-2013
Vãi  cả ghép lời thoại
Video Hài | 18-02-2013
Ghép chuẩn phết đấy haizzzzzzzzzz
Video Hài | 17-02-2013
Bạn nào dám thử cảm giác mạnh ko ???????
Video Hài | 17-02-2013
Clip này làm cho vui chứ có chữ Vlog nào ở đây đâu mà mấy bạn phải xoi mói nhở >...
Video Hài | 17-02-2013
Chú này luôn ảo vãi cả ra, hay thật đó
Video Hài | 17-02-2013
Hay value :( cười chảy cả nước mắt :))
Video Hài | 17-02-2013
Xinh wá à, giọng ngọt khỏi chê