Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 16-01-2013
Like cho bạn ấy nhé! hát quá xa hay lun
Video Hài | 16-01-2013
Đòi mở mồm phán xét ai khi chỉ như cái cân đã bị gãyVì thứ chúng mày không có ch...
Video Hài | 16-01-2013
Lôi thôi có :> nhưng mấy cái còn lại thì ... chị ơi =))    
Video Hài | 16-01-2013
Cuối cùng hốt hình CTS mới gê =))    
Video Hài | 15-01-2013
Bây h cái cầm cái bằng đại học còn khó kiếm việc...h bắt ng ta chờ 3 năm...cầm cái ...
Video Hài | 15-01-2013
Quá chất !! =))),,,,,,,,,,,,,,,,,,  ( Game thủ mới hiểu  )