Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 02-01-2013
Toan nhung cu' da' vao mat, one hit one kill
Video Hài | 01-01-2013
Dự là trong tương lai sẽ sánh vai với dhsm, JV và HuyMe để trở thành tứ đại thiên v...
Hay và ý nghĩa | 01-01-2013
Lấy ý tưởng từ bộ phim Death Race, nhóm làm phim Hazard Cinema vừa qua đã tái hiện lạ...
Hay và ý nghĩa | 01-01-2013
Chúng ta phải suy nghỉ về hành động của mình