Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 11-02-2014
Anh chơi con chim trong máy..(nghe ko rõ)sang con chim em đi anh,pắp pắp vui nhỉ :))
Video Hài | 11-02-2014
  Lính: Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi đại caHitler: Mày chơi cái game chết tiệt đó ch...
Video Hài | 11-02-2014
Game này ngày càng sinh động, thích thật