Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 03-05-2013
Chọi gà xưa rùi, giờ gà chọi chó, con gà cũng máu thật đó
Video Hài | 03-05-2013
Ở một nền văn hóa "đạo mạo" như Việt Nam, có không nhiều bộ phim đề cập đến nhữn...
Video Hài | 03-05-2013
Biết là huấn luyện nhưng mà thấy bựa thật đó
Video Hài | 03-05-2013
Quả tát rất phũ cho đội đào ngũ    
Video Hài | 03-05-2013
Bốc lửa theo đúng nghĩa đen luôn 
Hay và ý nghĩa | 03-05-2013
Nghe thử cho biết nó mới lạ nhé bà con