Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 03-11-2013
Mình thề là mình quay tay không giỏi bằng anh ấy quay châm, hix hix
Video Hài | 03-11-2013
Xem 2 em này nhãy ........... e đang post bằng 1 tay ^^
Video Hài | 03-11-2013
Thời cấp 2 của tôi đó =))), lớp 9 cuôi cấp, giải trí 18+ thôi đừng ai gach đá nhé...
Video Hài | 03-11-2013
Một bài kết hợp không phân biệt già trẻ lớn bé, dòng nhạc, sắc tộc, màu da, vị trí...
Video Hài | 03-11-2013
Clip 18+ đầu tiên của BB&BG nhé mng :)), ít bựa lắm luôn
Hay và ý nghĩa | 03-11-2013
Như đã hứa từ rất lâu, giờ mình ra mắt mọi người bản cover She Neva Knows của ông ch...
Video Hài | 03-11-2013
Có người nói là họ đang phát xương, còn 1 đám đang táp táp táp, nhục dễ sợ
Video Hài | 03-11-2013
Hay quá, bài hát đúng thực trạng hiện nay :)), gái nó vậy , đừng tin làm gì