Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 14-01-2014
Xác nhận là bắt chước và bị y chang trong clip nhé
Video Hài | 14-01-2014
Anh ấy có chiếc nokia ultra dép đầu tiên trên thế giới
Video Hài | 14-01-2014
Đó là là lý do tùi chuyên sang dota imbar
Hay và ý nghĩa | 14-01-2014
Bạn gái mình có thể vừa thổi "kèn" vừa ăn "chuối" đây :))
Video Hài | 14-01-2014
Nothing on dzú bây bề.... Hổng có gì trên dzú đâu mà cưng nhìn dzữ dậy !!!