Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 11-10-2013
Phim có nội dung nguy hiểm xin các bác cân nhắc trước khi xem =)))
Hay và ý nghĩa | 11-10-2013
“Saigon Sail” – một video time-lapse đẹp tuyệt vời khắc họa chân dung sống động và r...
Video Hài | 11-10-2013
Trước khi ở lại lớp, tôi cũng làm như vậy.
Hay và ý nghĩa | 11-10-2013
Giây thứ 2 đến giây thứ 4 dí mặt sát vào máy quay nhìn xinh phết nhờ. hát cũng đư...
Video Hài | 11-10-2013
Thôi lần sau có gặp các chú ấy thi xin các chú ây đi rôi đưa cho các chú vài đông...