Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 07-04-2014
Gương Mặt bầu bĩnh phúc hậu, chưa biết thế nào nhg nhìn rất ra dáng vợ hiền. Sát g...
Video Hài | 07-04-2014
2 đứa đang hun nhau thấy bị bắn bỏ con chạy trước
Video Hài | 07-04-2014
Đây, ra đây, ra đây, ra đây (ra đâu), ra đây ra đây (ra đâu ra đâu) ra đây ra đ...
Hay và ý nghĩa | 07-04-2014
1:12 con chim anh héo khô từng ngày quạnh đau trong đêm hỡi em
Video Hài | 07-04-2014
T mà có sức mạnh như 2 thằng trong phim thì đi Săn Rồng lộn cho khỏe săn cáo làm gì ...
Hay và ý nghĩa | 07-04-2014
Trộm cướp, tội phạm mà đạt đến trình này thì khốn khổ cho cảnh sát :))
Video Hài | 07-04-2014
Tuổi thơ của em hiếm lắm khi ngồi trước máy tính mà mặc quần xì , trừ khi là ..........