Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 30-05-2013
Vẫn kết nhất chú đấy Toàn à, cả 3 phần
Hay và ý nghĩa | 30-05-2013
Một bộ phim tuyệt vời về mọi mặt. :) Em chỉ là một con bé năm nhất chẳng biết gì về...
Hay và ý nghĩa | 30-05-2013
I love you (rhymastic), Một ngày ý nghĩa (Lâm Chấn Đông), Still In love with you (Wang Leeho...
Video Hài | 30-05-2013
Thời buổi cạnh tranh thế nhỉ ... dầu vạn thọ hàng rởm ... một hồi là nó khô hà ... n...
Video Hài | 30-05-2013
Đau ruột ((= Em em em em em á
Video Hài | 29-05-2013
Cho anh thêm một lonnnnnnnn Em ƠiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiCho anh lon bia, cho anh thêm lon biaHà...
Hay và ý nghĩa | 29-05-2013
Cầm đàn mà solo chắc hay hơn. nhưng mà áo đen hơn =))))))))))