Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 14-09-2013
Khỏi Cần Đi Bar!!! Nghe a này Beatbox là lên đỉnh mẹ rùi !!!
Video Hài | 14-09-2013
VAV tương lai của Việt Nam ta đó. Hóng clip của con này ^^
Hay và ý nghĩa | 14-09-2013
Nghe voice dễ thương nói chung duyệt ... não phẳng thì có đại gia take care chứ tới lư...
Hay và ý nghĩa | 14-09-2013
Câu nói sau cùng của clip: bạn tưởng tượng ra tất cả,một khoảng khắc .nhưng nó chỉ...