Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 08-08-2013
Chuẩn bị có biến oài :)) hóng tập 5 quá
Video Hài | 07-08-2013
E đag chăm chú nghe thầy giảg, e thấy có, e tưởg là có đoạn thầy giảng sai. e sợ qá...
Video Hài | 07-08-2013
Đề nghị nên có thêm phụ đề ở dưới , nhiều lúc nghe ko rõ nói gì 
Hay và ý nghĩa | 07-08-2013
Lùn lùn xấu xấu mà nhảy hay quá
Hay và ý nghĩa | 07-08-2013
Weerachat Premananda là thầy giáo dạy nhạc ở Bangkok. Anh đã kết hợp cảm hứng của mìn...