Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 04-02-2014
Gato làm éo gìKhác gì chó liếm mặt đâu
Hay và ý nghĩa | 04-02-2014
Đoạn đầu: tầm bậy tầm bạ....tầm bậy tầm bạ....tầm bậy tầm bạ....tầm bậy tầm bạ.....
Hay và ý nghĩa | 03-02-2014
Rất ý nghĩa ai cũng cần có tết dù là giàu có hay là nghèo khó , thích thông đi...