Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 20-12-2013
Phiên bản đá xoáy bọn hôi của, ông già noel biên hòa =))
Video Hài | 20-12-2013
 Có 2 trái tắc khiêng đi không nổi mà yêu đương mẹ gì... haha
Hay và ý nghĩa | 20-12-2013
Miễn là em đốt nhà bằng lựu đạn - F Band chất quá
Video Hài | 20-12-2013
Ấu sịt. Anh đẹp trai còn hơn thằng Kim Tan ở đất nước Nam củ sâm, Tôi thích giọng h...
Hay và ý nghĩa | 20-12-2013
Bản tin Gia Cát đầu tiên với chủ đề hôn nhân đồng tính đang được cộng đồng mạn...
Hay và ý nghĩa | 20-12-2013
Tâm sự buồn của 1 du học sinh xa nhà. PS: nhìn gấu thật