Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 12-03-2014
Thằng bên phải gấu vãi bé tí mà đã xăm mình !
Hay và ý nghĩa | 12-03-2014
Hôm nhau mà tay không sờ vếu nhỉ, đỉnh cao của kiềm chế rồi
Hay và ý nghĩa | 12-03-2014
Cá vừa mới cắt đầu . Lóc thịt nên mới co hiện tượng đó :D
Video Hài | 12-03-2014
Phải cố gắng lắm tôi mới xem đến Phút thứ 24:49 còn một giây cuối thì chờ ấn Enter ...
Hay và ý nghĩa | 12-03-2014
Phải công nhận bây giờ xã hội tiên tiến dẫn đến cả đồ vật còn tự bắt trước theo...
Hình Vui | 11-03-2014
Toàn hình bó tay, hahahha
Video Hài | 11-03-2014
Giờ đi gặp CSGT sợ hơn ăn cướp nữa! Không phạm luật cũng tìm cớ ra mà phạt mình! B...