Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 20-06-2014
Đếch bằng những Dòng Sông và Cây Cầu huyền thoại của Việt Nam :))
Video Hài | 20-06-2014
4p4s có dân tộc nào tên là người " Cờ Ho " =))) vãi cả dân tộc
Video Hài | 20-06-2014
Công nhận âm thanh phát ra từ mồm của con nhỏ kia kích thích thật @.@
Video Hài | 20-06-2014
Gặp phải con ác nó đuổi đập chết bà mày luôn :)))
Video Hài | 20-06-2014
Còn 1 điều nữa chắc chắn là trai đẹp sẽ đẹp hơn trai xấu +.=
Hay và ý nghĩa | 20-06-2014
Cái này để làm gì ? mẹ mình cũng làm thầy bói sao không biết ??
Video Hài | 20-06-2014
LOL đánh rắm trong khi đi bơi =))
Video Hài | 20-06-2014
Xem cờ nhíp ức chế vãi.phải tay bố...