Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 17-07-2014
Nghe mà kít thích quá các bác à
Hay và ý nghĩa | 17-07-2014
Có ai xem nó bắn rồi ngồi đoán cái lon nào sẽ rớt như tui k ?
Video Hài | 17-07-2014
Chả dống tẹo nào cả 2 người kia ko mặc quần trong. mà 2 đứa kia lại mặc...
Hình Vui | 17-07-2014
Nếu không may có người thân ở các con đường thế này thì chắc mất không ít...