Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 13-08-2013
Vậy mà cũng dám ngồi cho nó bắn nữa kìa
Video Hài | 12-08-2013
May quá em nó ko ca tiếng việt
Video Hài | 12-08-2013
Bít là ko có thật mà hấp dẫn wá chịu ko nổi
Video Hài | 12-08-2013
Thêm 1 thanh niên thằng cẳng vì dám đùa với thuốc lào