Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 25-02-2014
Lúc nó chu mỏ muốn đưa ngay cái ấy lên
Hay và ý nghĩa | 25-02-2014
Cầu tải trọng 1.5 tấn, cùng lúc đi 50 người qua cầu, cứ cho trung bình mỗi người 50kg...
Video Hài | 25-02-2014
Chấp nửa đường mà chạy không lại =))
Hay và ý nghĩa | 24-02-2014
Thánh Damien Walters đã ra tay thì phải được
Video Hài | 24-02-2014
Kỷ lục ngược, càng ít điểm càng tốt, wá khó