Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 24-01-2013
Đây là vlog đầu tiên của mình. Chính thức nhé! Cũng nan giải lắm, vì mình vốn là.....
Video Hài | 24-01-2013
Nói hay và chuẩn. mình thích cách làm vlog của toanshinoda hơn jv vì giọng điệu vui và...
Video Hài | 23-01-2013
Vào đây cùng xả stress nào
Video Hài | 23-01-2013
Xin ns Trần Lập tha thứ :DXin thành kính phân ưu cùng bà con khi kính thưa các loại ph...
Video Hài | 23-01-2013
Sắp tết gòi,,,,,,,,,,,,, nghe phù hợp,,,,,,,,, tâm tư