Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 17-09-2013
Quay wá đẹp, nhìn ko nhận ra cắt ghép luôn
Video Hài | 16-09-2013
Cậu làm gì thế, cậu làm gì tớ, cô làm gì tôi, cả lũ gà tồ cứ lẩn góc tối, Chân ...
Hay và ý nghĩa | 16-09-2013
Nhìn mặt ông anh Đoàn công nhận biểu cảm... haha P/s: đần đần... :)
Video Hài | 16-09-2013
Công việc: làm bia cho lính tập bắn
Video Hài | 16-09-2013
Bọn xe ôm toàn bọn cò ăn dơ tiền bẩn chạy lỗi vi phạm người của bọn csgt. Này thì...
Hay và ý nghĩa | 16-09-2013
Đời là 1 vở kịch, và Đa Cấp cũng là 1 vở kịch. Các bạn tin bao nhiêu vào vở kịch n...