Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 02-06-2013
Video clip kêu gọi tính trung thực, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, do một nhóm sin...
Video Hài | 02-06-2013
Nguồn gốc của từ vãi.........................đái!
Hay và ý nghĩa | 02-06-2013
Những hành động đơn giản nhưng cực kỳ ý nghĩa
Video Hài | 02-06-2013
Dép , đá , gạch , xi măng , cốt thép , dầu lửa , trứng gà , cà chua xin trân trọng tà...
Video Hài | 02-06-2013
Khổ thân mấy con vật giật cả mình