Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 24-07-2014
Rè è è è è è è è è á á a a á á a á, ko xem hình chỉ nghe tiếng, chắc chắn...
Hay và ý nghĩa | 24-07-2014
Bình thường thôi, Việt Nam mình 10 người trên 1 chiếc xe honda :)
Video Hài | 24-07-2014
Đây ko phải chỗ đông người, mà là ở nhà, và có 5 người, 2 nam (...
Hay và ý nghĩa | 24-07-2014
Chúng nó sống trên sự giả tạo quen rồi lên gặp người chân thật chúng nó ko...
Hay và ý nghĩa | 24-07-2014
Ăn đứt cái vở tuồng của mrs Đàm trong the voice VN
Hay và ý nghĩa | 24-07-2014
Mình thề mình chỉ nghe nhạc sàn thôi đó nhá
Hay và ý nghĩa | 24-07-2014
Thấy nhói tim,cảm động thật :'(