Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 29-08-2013
Thấy bác Thế Thanh giống với diễn viên Huỳnh Nhật Hoa về hình dáng bên ngoài chứ nh...
Video Hài | 29-08-2013
Công an đủ đồ chơi nhưng cổ đông viên thì wá đông
Hay và ý nghĩa | 29-08-2013
MV làm để tặng 1 người đặc biệt :pSeries -My love story- - phiên bản ngắn chỉ bao gồm ...
Hay và ý nghĩa | 29-08-2013
Tôi yêu ông mất rồi ! Mà tôi thấy ông toàn dùng sáo nứa nhỷ ?
Video Hài | 29-08-2013
Nhiìn thấy ghê ghê sao đó
Hay và ý nghĩa | 29-08-2013
Nhảy Hip-Hop, hát hò, múa võ, diễn kịch... mấy đứa trẻ chăn bò chứng minh một điều ...