Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 17-02-2014
Xem vui vãi...còn hồi hộp mấy ông gần về đích :)))))
Video Hài | 17-02-2014
Tôi dám chắc đây k phải là bánh mì mà là thịt người thật vì tôi đã làm ở đây ...
Video Hài | 17-02-2014
Em đang tu mà.đừng đầu độc em
Video Hài | 17-02-2014
Nhẹp xe tép nhẹc nhẹc, xiệp xiệp xiệp, uống xong hiệp, hiệp xong uống :v...ID, number gi...
Video Hài | 17-02-2014
Nhà xác hân hạnh tài trợ chương trình này mới đúng =]]
Video Hài | 17-02-2014
Mình ước mình có thể trở về tuổi thơ và với suy nghĩ như bây giờ .. hé hé :v...