Gao ồ . xự phịch lai xư chề

Gao ồ . sừ chi mền

Gao ồ . tà ô sừ

Gao ồ gao ồ gáo áo áo

ê u a dá sì,thầm sư ồ,thâm ở sing gơ,chấm chà xì sợt gút gồ,thâm chế ồ ế,chia ồ su màsê,tu rê á rù,sê ồ sế ế ế ô rô ku tào lao, tào lào x2 chệt đê kà ri,ô tô ka me zô kồ,ăn ghế tồ,chiển chuyên í ồ ô ồ xì i ,chập minh mà cha lề gào ồ bọn khựa,gao kìa bọn khựa,sầm sùmsà lây gáo ù lên gơơơơ ua aaaa ồ lến ô gáo sư lài cha mi ề, gáo sư lai chập cha lề gáo ồ bábể, gáo ồ mô lế ồ gáo ồ gáo

Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 08-06-2013
Chất giọng của Vũ Hà khá tốt, nhưng dòng nhạc anh theo đuổi chỉ làm mọi người thấy...
Hay và ý nghĩa | 07-06-2013
Bạn nên học tập đi là vừa
Video Hài | 07-06-2013
Công nhận con chó này giỏi thật
Video Hài | 07-06-2013
Ở nước ngoài lắm trò ghê quá
Video Hài | 07-06-2013
Trong không gian thật yên ắng, beatbox thật là hăngHãy ném em cái mixerỜ thì anh, cho em...