Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 24-05-2013
Có ngày đi đời vì quá hiểu biết
Hay và ý nghĩa | 24-05-2013
Cứ gọi là há hốc miệng, ồ, àaaaaa
Video Hài | 24-05-2013
Thằng mập ngơ ngác luôn
Hay và ý nghĩa | 24-05-2013
Phẩi nói là quá đỉnh......................
Hay và ý nghĩa | 23-05-2013
Ủng hộ hàng Việt nào, dù có nét hàng tàu
Hay và ý nghĩa | 23-05-2013
Ieu giọng em mất rồi=)))) thử the voice xem thế nào đi e
Video Hài | 23-05-2013
Chơi khăm khách vô cắt tóc :))