Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 06-06-2013
OH my god ! bần tăng theo đạo hồi. trong chùa có cờ 3 que sỏ lá dựng góc tường cùng v...
Hay và ý nghĩa | 05-06-2013
Liên khúc giai điệu guitar hay nhất thế giới - Tom Ward
Video Hài | 05-06-2013
Pà nguyền rũa cả họ , cả hàng , cả hàng . cả hóc , đào mồ, cuốc mả, từ đường nộ...
Hay và ý nghĩa | 05-06-2013
Anh ghét em thích ăn dưa. ghét em thích ăn chè? Ghét em thích ăn nhiều,,,,, một tâm h...
Hay và ý nghĩa | 05-06-2013
Huyền thoại Tùng Chùa sau 14 năm nay đã trở lại :D  Các bạn muốn cập nhật những clip...
Video Hài | 05-06-2013
Vãi cả khựa