Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 14-10-2013
Đại Tướng chắc hẳn tự hào về sự vững mạnh quật cường của con người và dòng lịc...
Video Hài | 14-10-2013
Kinh nghiệm rút ra: Hãy đóng chặt cửa khi đang tự sướng nhé
Video Hài | 14-10-2013
1 clip về quan điểm giàu nghèo của mìnhNghèo chưa chắc đã khổ và Giàu chưa hẳn đã...
Hay và ý nghĩa | 14-10-2013
Không hiểu sao khi nghe mấy dạng acoustic thì thấy hay còn nghe một bài có đầy đủ củ...
Hay và ý nghĩa | 14-10-2013
Tôi đã fap khi xem cái này :(
Hay và ý nghĩa | 14-10-2013
Những ngày này, không khí cả nước trầm buồn vì sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên...