Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 27-08-2013
Từng đêm xuống ru em mỏi mòn.Ngàn xa cách yêu em vẫn còn...Vì yêu em nên tim anh nhói...
Video Hài | 26-08-2013
La hát và nhảy múa, lạ ghê luôn
Video Hài | 26-08-2013
Nhìn cưng ghê luôn, ngủ cũng mơ
Video Hài | 26-08-2013
Nhìn cứ như bơi ngửa, qua liều, quá pro
Hay và ý nghĩa | 26-08-2013
Mình chưa thử nên ko bít có thành công ko nữa