Nhìn mấy cái penis của của mấy thằng kia đánh vô mặt nó mà liên tưởng tới mấy phim nghèo

ps: của thằng mỹ đen dài vkl

Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 29-09-2013
Ôi diễn xuất cực chất luôn, mặt tỉnh như sáo
Video Hài | 29-09-2013
Đây phải gọi là thêm 1 lần sướng chứ đau gì :))
Hay và ý nghĩa | 29-09-2013
Quay được tận mắt, mình kinh khủng quá
Video Hài | 29-09-2013
Bé áo hồng ngon wá
Video Hài | 29-09-2013
Thiểu năng không có tay sao sử dụng được máy tính.