Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 13-02-2014
Dù sao mình cũng rất vui khi được xem phim với nội dung câu chuyện đã từng làm...
Video Hài | 13-02-2014
Đã là chim thì phải biết qua khe ợ =))
Hay và ý nghĩa | 13-02-2014
Sống thử không xấu, xấu hay không là do cách chúng ta sống thử mà thôi.A. Nếu biết c...
Video Hài | 13-02-2014
Mang nặng phong cách JAV rùi bà con ơi
Video Hài | 13-02-2014
Có vật thể lạ ko xác định gì ở tai vào phút thứ 4 trở đi ý nhể ??? ...
Video Hài | 13-02-2014
"Thu đi để lại lá vàng, Valentine anh để cho nàng thèng ku"
Video Hài | 13-02-2014
Bố Tóm đc mày ngoài đời thì đừng có trách ! Làm bố đang ăn com bị Nghẹn thằng cờ...