Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 19-10-2013
Thật là hoàng tráng,đúng là chiến tranh nhân dân,vì dân tộc vì đất nước.Bác Hồ...
Video Hài | 19-10-2013
Khóc luôn rồi, khổ thân vì wá đam mê wẩy
Video Hài | 19-10-2013
Nếu có thật chắc con bé wê lắm nhỉ
Hay và ý nghĩa | 19-10-2013
Lalala...có 1 sự "chất" nhẹ...biết cô ấy là ai ko?
Hay và ý nghĩa | 19-10-2013
Like cho chàng trai hát hay và độc đáo
Video Hài | 19-10-2013
Chắc thím thường soi gương và hát bài này
Video Hài | 19-10-2013
Tào Táo rảnh quá không có chuyện gì làm nên tăng cước 3G. Trước là để bớt rảnh, ...