Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hình Vui | 13-03-2014
Thứ 5 rồi, cười đã luôn
Video Hài | 13-03-2014
Đang bùn ngủ nghe xong mắc ói luôn
Video Hài | 13-03-2014
Có họ với thằng sịp vàng cmnr....
Hay và ý nghĩa | 13-03-2014
Cha mẹ ơi, nhà này có nguyên bầy luôn
Hay và ý nghĩa | 13-03-2014
Dự là hồ bơi này trong phim transformer 4 rùi, kaka
Hay và ý nghĩa | 13-03-2014
Bàn to xưa rùi, bàn mini  nó lạ lạ độc độc và ko đụng hàng