Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 17-11-2013
Em nó đang hát hay, thằng kia phán 1 câu "khép cái chân vào" thành điểm nhấn của clip...
Video Hài | 17-11-2013
Làm người ko làm thích làm bạn cờ hó cơ
Hay và ý nghĩa | 17-11-2013
Ông này thánh rồi, đánh piano đã pro còn hát hơi bị dữ
Video Hài | 17-11-2013
Nhà có điều kiện lại giỏi thể hiện, FA không thích điều này
Hay và ý nghĩa | 17-11-2013
Khúc đầu vô bài sắc mầu cho vui thôi, khúc sau pro ghê luôn
Video Hài | 17-11-2013
Chú nào chịu khó gép vậy chời, hài thật