Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 23-10-2013
Trẻ không ăn chơi già hối hận - Bay hơn các em teen bây giờ nhé :))
Video Hài | 23-10-2013
Quảng cáo thế này mới đi vào lòng người chứ, hơn hẳn mấy cái wảng cáo trên vtv hay...
Video Hài | 23-10-2013
Tôi rất ghét nghe nhac chế. nhưng ông nầy hát hay quá tôi xem đi xem lai nhiều lần mà...
Video Hài | 23-10-2013
Đàn ông đánh phụ nữ là hèn,bị phụ nữ đánh cũng hèn.túm lại đừng dây vào mấy l...
Video Hài | 23-10-2013
Double hit, không đau vì wá đau
Video Hài | 23-10-2013
Ôh nô, vãi cả gió, máy bay to vậy mà muốn bốc đầu luôn